zaglavlje.jpg

Podjela objekta po zonama

 

Što u stvarnosti znači zoniranje objekta (sistema)?


Zoniranje objekta je još jedna od pogodnosti centralnog zračnog sistema grijanja - hlađenja ( a to je u praksi
raspodjela grijanja ili hlađenja po zonama odnosno po dijelovima objekta gdje je to u datom trenutku potrebno) .
Za kuću od 2-3 etaže zoniranje znači izvršiti raspodjelu grijanja – hlađenja po katovima, tako da svaki kat
ima svoj termostat odnosno svoju regulaciju temperature neovisno  o ostalom dijelu kuće. Isto kao podjela
etaže na sjeverni (prirodno hladniji dio) i južni (prirodno topliji dio) zbog različitog utjecaja sunca, vjetra
i ostalih čimbenika na dijelove građevine, spavaći dio etaže od dnevnog boravka itd. Takav način podjele pokazao se
izuzetno koristan ako u stanovima žive ljudi starije i mlađe dobi kojima ne odgovara ista temperatura zraka.
Kakve su temperature u pojedinim dijelovima kuće gdje nije provedeno zoniranje vidljivo je iz priloženog crteža
(temperature su u stupnjevima Fahrenheita).

 

Starijim osobama zbog zdravstvenih problema (prvenstveno se misli na slabiju cirkulaciju krvi u organizmu) je
potrebna viša temperatura da bi se osjećali ugodno u prostoru nego što je to potrebno mlađim osobama.
Princip rada zoniranja (sa svim potrebnim elementima) vidljiv je na priloženom crtežu.

 

Centralni dio zoniranja je komandna ploča (zone comfort control system) u kojoj se nalazi procesor  koji objedinjuje
rad peći, klimatizera, rešetki i termostata (kako centralnog tako i onih u zonama) koji uz moguća proširenja može
kontrolirati do 20 zona. Na crtežu niže prikazan je kontrolni panel model 6404 kao i panel za proširenje zona model 6402.

 

Za takvo zoniranje potrebno je u kanale razvoda zraka ugraditi automatske rešetke (imaju ugrađene motore koji
otvaraju i zatvaraju rešetke) kojima se zatvara i otvara dovod zraka u tražene zone nakon primitka signala s termostata
u toj zoni. Na slikama su prikazani okrugle i kvadratne rešetke (damperi)
Da bi se osigurao kvalitetan i siguran rad cijelog sistema grijanja koji ima instalirane električne rešetke (dampere)
i da bi se izbjegla eventualna oštećenje  sistema grijanja potrebno je u tim sistemima ugraditi barometarsku rešetke
ili zaklopku koja u slučaju blokade ili kvara električnih rešetki omogućuje minimalni protok zraka kroz sistem.

 

Za regulaciju topline u zonama brinu se termostati (jedan centralni i ostali prema broju zona – jedna zona
= jedan termostat). Termostati su svi digitalni s mogućnošću programiranja režima rada. Već najjednostavniji modeli imaju
mogućnost programiranja do četiri režima rada - kombinacije dnevnih i noćnih), izbor različitih režima rada radnim danima i prikaz sati rada filtera zraka itd. To znači da je moguće za cijeli tjedan unaprijed odrediti tražene temperature prostora u željeno vrijeme. Skuplji modeli imaju osim navedenih mogućnosti kontrolu provjetravanja svježim zrakom kao i još mnogo nespomenutih opcija rada.
Na slikama su neki od modela termostata.

 

 

 

 

Joomla templates by a4joomla