zaglavlje.jpg

Općenito o pećima

 
Osim osnovne podjele (koju vjerojatno svi znaju) prema vrsti goriva koje upotrebljavaju za proizvodnju topline
- plin,lož ulje, kruta goriva itd. neusporedivo je važnija podjela prema stupnju iskoristivosti toga goriva. To
jednostavnim riječima znači da nas sve više interesira koliko je od ukupno potrošenog plina za grijanje od
recimo  100kn stvarno iskorišteno za grijanje a koliko je otišlo kroz dimnjak neiskorišteno.
Danas se peći prema ekonomičnosti dijele u tri razreda i to:
- nisko ekonomične peći - iskoristivost se kreće od 65 do 70%
- srednje ekonomične peći - iskoristivost se kreće od 75 do 82%
- visoko ekonomične peći - iskoristivost se kreće preko 90%
Ista takva podjela vrijedi i za peći koje se koriste u zračnim sistemima grijanja.
Na žalost na našem tržištu još uvijek prevladavaju zastarjeli modeli peći niske iskoristivosti,
bez obzira na reklame za iste u kojima se navodi iskoristivost od 102% ???
U svijetu su takve peći odavno bačene u zaborav i neprestano se radi na razvoju novih modela veće iskoristivosti
kojih je upotreba u svijetu stimulirana i od strane vlasti raznim poreznim olakšicama - što naravno nije kod nas slučaj.


GMP serija peći na plin

Ova vrsta peći je predstavnik srednje ekonomične serije, što u stvarnosti znači da je od utrošenog plina za grijanje u
vrijednosti od 100 kn, 82 kn su iskorištene za grijanje a 18 kuna je izašlo kroz dimnjak neiskorišteno.
Sve peći u našoj ponudi su modeli gdje turbine izbacuju štetne plinove iz izmjenjivača topline - na
našem tržištu poznate kao fasadne peći - nema potrebe za klasičnim dimnjakom. Ušteda na izradi takvog dimnjaka
koji zadovoljava današnje uvjete eksploatacije plinskih trošila je cca 15000 kn.
Nekoliko osnovnih značajki ovog modela su:
- kućište je izvedeno od kvalitetnog lima zaštićenog plastificiranom bojom
- izmjenjivač topline i kućište plamenika su izrađeni od aluminiziranog lima radi veće otpornosti na toplinu 
- ugrađen je štedljiv i višebrzinski ventilator
- gotovo nečujna turbina za izbacivanje otpadnih plinova
- kvalitetna elektronika sa ugrađenom samodijagnostikom
- višestruko osiguranje senzorima za štetne plinove ugrađenima oko ložišta

 

GMS serija peći na plin

Ova vrsta peći je predstavnik visoko ekonomične serije, što u stvarnosti znači da je od utrošenog plina za grijanje u
vrijednosti od 100 kn, 95 kn je iskorišteno za grijanje a 5 kuna je izašlo kroz dimnjak neiskorišteno.
Sve peći u seriji GMS su modeli gdje turbine izbacuju štetne plinove iz izmjenjivača topline (fasadne peći),
znači i u ovom slučaju nema potrebe za klasičnim dimnjakom.
Nekoliko osnovnih značajki ovog modela su:
- kućište je izvedeno od kvalitetnog lima zaštićenog plastificiranom bojom
- izmjenjivač topline i kućište plamenika su izrađeni od aluminiziranog lima radi veće otpornosti na toplinu
- dodatni izmjenjivač topline izrađen od nehrđajućeg metala 
- ugrađen je štedljiv i višebrzinski ventilator
- gotovo nečujna turbina za izbacivanje otpadnih plinova
- kvalitetna elektronika sa ugrađenom samodijagnostikom
- višestruko osiguranje senzorima za štetne plinove ugrađenima oko ložišta

 

Osnovni dijelovi peći vidljivi su iz priložene sheme.

 

 

 

Joomla templates by a4joomla